Wybierz datę:


Nie wybrano daty

Szkolenie dla praktyków w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych.
Podsumowanie zmian w prawie pracy w 2023 i 2024 roku. Omówienie praktycznego zastosowania zmian w obsłudze kadrowo – płacowej.

 

40 godzin dydaktycznych

Najbliższe terminy:

 • SZKOLENIE ONLINE (ZDALNE)
  21 lutego 2024
  Gdynia
  40 godzin
  1500

Informacje o szkoleniu:

Program szkolenia:

 • Przegląd najważniejszych zmian w prawie pracy wprowadzonych w 2023 roku
 • Zmiany w prawie pracy w 2024 roku
 • Stosunek pracy.
 • Dokumentacja pracownicza.
 • Zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy i umowach cywilnoprawnych.
 • Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych.
 • Czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze.
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem – problematyka zasiłków ZUS ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 • Rozwiązywanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy, postępowanie sądowe a roszczenia ze stosunku pracy.
 • Naliczenie i dokumentowanie wynagrodzeń. Naliczanie wynagrodzeń w różnych sytuacjach – przykłady.