Szkolenie 'Przygotowanie do Autoprezentacji’ to nauka psychologii komunikacji, mowy ciała, i gestykulacji. Uczestnicy zdobywają umiejętności odpowiedzi na często zadawane pytania pracodawcy oraz formułowania własnych pytań. Po rozmowie, analizujemy SWOT.

3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Informacje o szkoleniu:

  • Przygotowanie uczestnika do autoprezentacji poprzez poznanie specyfiki rozmowy kwalifikacyjnej w tym praktycznej psychologii komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Zdobycie umiejętności odczytywania mowy ciała
  • Poznanie technik gestykulacji i ich znaczenie
  • Poznanie najczęściej zadawanych pytań przez pracodawcę
  • Sposoby formułowanie odpowiedzi na pytania pracodawcy
  • Formułowanie pytań do pracodawcy
  • Analiza SWOT po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej