Szkolenie 'Radzenie Sobie ze Stresem i Wypaleniem Zawodowym’ trwa 2 dni i pomaga w radzeniu sobie ze stresem w pracy i życiu codziennym. Zrozum mechanizmy stresu, różnicę między dobrym a złym stresem, oraz naucz się technik zarządzania stresem, definiowania celów i motywacji do pracy.

Czas trwania: 2 dni po dwa dni po 6 h (łącznie 12 h)

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie w formie warsztatów praktycznych

 • w jakich sytuacjach odczuwamy stres–mini ankieta i dyskusja moderowana
 • życie codzienne i zawodowe: co powoduje stres? jak objawia się stres? jakie konsekwencje niesie ze sobą odczuwany stres?
 • mechanizm stresu, automatyzm reakcji stresowej
 • fazy reakcji na stres i jego konsekwencje: dystres i eustres
 • wypalenie zawodowe – objawy i konsekwencje na poziomie jednostki, zespołu, organizacji, społeczeństwa
 • model SOR (Stresor, Ocena, Reakcja) jako punkt odniesienia do doboru technik zarządzania stresem
 • przegląd metod zarządzania stresem: eliminowanie bodźców stresujących, zmiana postrzegania sytuacji i praca z przekonaniami, redukcja skutków stresu
 • definiowanie celów jako sposób na uniknięcie stresujących bodźców, SMART
 • jak pracować z przekonaniami i przejąć kontrolę nad emocjami
 • model ABC Alberta Ellisa i jego wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości
 • tryb proaktywny i reaktywny w zarządzaniu stresem
 • motywacja i automotywacja do pracy
 • regeneracja ciała i umysłu – dobre praktyki, przegląd technik