Szkolenie 'Skuteczne Metody Rekrutacji’ to projekt rekrutacyjny, który uczy standaryzacji polityki rekrutacyjnej, budowania wizerunku firmy, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także korzystania z narzędzi takich jak social media i testy psychologiczne.

3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Informacje o szkoleniu:

 • Skuteczne metody rekrutacji – projekt rekrutacyjny.
 • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji.
 • Budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – wady i zalety
 • Aktualna sytuacja na rynku pracy
 • Ocena rynku pracy
 • Przebieg procesu rekrutacji, selekcji, zatrudnienia, adaptacji i utrat pracowników w podziale na etapy.
 • Weryfikacja ofert pośredników
 • Przykłady atrakcyjnych ogłoszeń o pracę
 • Social media w rekrutacji
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji
 • Definicje kompetencji
 • Metoda STAR/PAR.
 • Przygotowanie profilu kandydata.
 • Wywiad CBI – oparty na kompetencjach
 • Styl DISC kandydata a rekomendowane stanowisko pracy
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji
 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny
 • Obiektywna analiza kompetencji kandydatów
 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy
 • Analiza dokumentów kandydata, przygotowanie do spotkania
 • Efekt pierwszego wrażenia – mowa ciała, ton głosu i wyrazów.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych.
 • Błędy rekrutera
 • Wywiad rekrutacyjny.
 • Zasady zadawania pytań
 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych w oparciu o trudne sytuacje na danym stanowisku
 • Modele konstruowania rozmowy kwalifikacyjnej
 • Metody badania deklarowanych umiejętności
 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami
 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Formy podziękowania za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom