Wybierz datę:


Nie wybrano daty

Szkolenie 'Przekazywanie Niepomyślnych Informacji’ trwa 4 dni i skupia się na umiejętnościach przekazywania trudnych wiadomości w empatyczny i asertywny sposób. Naucz się radzić sobie z emocjami towarzyszącymi trudnym sytuacjom oraz budować zaufanie w relacjach z klientami i odbiorcami informacji.

Czas trwania: 4 dni po 6 godzin (łącznie 24h)

Najbliższe terminy:

 • SZKOLENIE ONLINE (ZDALNE)
  27 lipca 2024

  30 lipca 2024
  18 godzin
  460

Informacje o szkoleniu:

 • Emocje towarzyszące przekazywaniu trudnej informacji
 • Trudne sytuacje, trudne informacje, trudne pytania
 • Reakcje ze strony osoby informowanej, które mogą się pojawić po przekazaniu trudnej informacji
 • Standard postępowania przy przekazywaniu trudnej informacji
 • Praktyczny aspekt standardu przekazywania trudnej informacji
 • Przygotowanie właściwego otoczenia
 • Przygotowanie merytoryczne do spotkania
 • Kontakt wzrokowy i mowa ciała – niewerbalna komunikacja
 • Komunikacja jako narzędzie porozumienia i budowania zaufania w relacji z odbiorcą (klientem/pacjentem)
 • Weryfikacja wiedzy i stanu osoby, której przekazujemy niepomyślne informacje
 • Zbudowanie kontaktu
 • Empatia jako niedoceniany element wsparcia
 • Rozpoczęcie rozmowy: sformułowania otwierające, chronologia zdarzeń
 • Zdania przygotowujące do przekazania niepomyślnych informacji
 • Dostosowanie języka i stylu wypowiedzi do wieku, możliwości intelektualnych i innych cech odbiorcy
 • Komunikacja językiem niefachowym
 • Kontrola odbioru informacji
 • Stosowanie protokołu przekazywania informacji
 • Przekazanie sedna informacji
 • Rezonowanie z emocjami odbiorców
 • Wyrażenie swoich uczuć względem sytuacji odbiorców
 • Asertywna komunikacja
 • Radzenie sobie w sytuacji konfliktu