Szkolenie 'Przeciwdziałanie Wypaleniu Zawodowemu’ trwa 4 dni i skupia się na rozpoznawaniu i zarządzaniu stresem oraz zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Dowiedz się, jak budować odporność psychiczną, dbać o dobrostan i budować satysfakcjonujące relacje w miejscu pracy.

Czas trwania: 4 dni po 6 godzin (łącznie 24 h)

Informacje o szkoleniu:

 • W jaki sposób przejawia się stres?
 • Czynniki obciążające w pracy opartej na kontakcie interpersonalnym
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego: definicja, przyczyny, fazy rozwoju.
 • Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe
 • Zespół wypalenia zawodowego – przed czym się chronić
 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy
 • Objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu
 • Stres a emocje
 • Profilaktyka wypalenia
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.
 • Autodiagnoza: grupa ryzyka, poziom dopasowania do miejsca pracy,
 • Profesjonalne metody wzmacniania zasobów psychicznych
 • Odreagowania stresu zawodowego jako umiejętności zawodowe
 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników
 • Zarządzanie poprzez wartości
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika
 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Pozytywne nastawienie do pracy
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy.
 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy.
 • Atmosfera zaufania i wzajemnego wsparcia w miejscu pracy
 • Ustalanie granic strefy komfortu
 • Sposoby uzyskiwania energii w czasie monotonnych lub stresujących zajęć
 • Przyczyny negatywnych emocji – między apatią a pracoholizmem
 • Wypalenie zawodowe a stres
 • Fizyczne objawy wypalenia