Wybierz datę:


Nie wybrano daty

Szkolenie 'Praca w Zespole’ rozwija umiejętności współpracy, komunikacji interpersonalnej i zarządzania emocjami. Nauka efektywnej pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i adaptacji do zmian.

Czas trwania: 3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Najbliższe terminy:

 • SZKOLENIE ONLINE (ZDALNE)
  5 czerwca 2024
  18 godzin
  890

Informacje o szkoleniu:

 • Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań/projektów
 • Komunikacja w zespole i relacjach interpersonalnych
 • Emocje a praca w zespole
 • Konflikt a praca w zespole
 • Praca w zespole w sytuacji zmiany
 • Synergiczna współpraca w obrębie grupy
 • Zarządzanie sobą w relacjach ze współpracownikami
 • Kompetencje psychospołeczne
 • Zapobieganie napięciom i konfliktom
 • Role grupowe wg M. Belblina, zespołowa mapa rozkładu ról
 • Praca na procesach i problemach istotnych dla danego zespołu
 • Umiejętność słuchania innych pracowników i rozumienia ich punktów widzenia
 • Posiadanie innego zdania niż my – świadomość i zgoda
 • Umiejętność dopasowania do pracy całego zespołu
 • Umiejętność komunikowania się
 • Rola jednostki w pracy zespołowej – indywidualny wkład w sukces całej grupy
 • Obiektywna ocena pracy innych członków zespołu i udzielania im informacji zwrotnych
 • Pozytywna atmosfera pracy w zespole