Szkolenie 'Odkrywanie Potencjału Przedsiębiorczości’ trwa 3 dni i pomaga uczestnikom zrozumieć, jakie predyspozycje osobowościowe i kompetencje społeczne są istotne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy poznają swoje predyspozycje, strategie działania według typów osobowości, narzędzia komunikacji, kreatywność oraz techniki budowania nastawienia przedsiębiorczego.

3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Informacje o szkoleniu:

 • Predyspozycje osobowościowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Wpływ wysokich predyspozycji osobowościowych i kompetencji społecznych
 • Podział i rodzaj kompetencji
 • Cechy sprzyjające i utrudniające działania przedsiębiorcze
 • Samookreślenie własnych predyspozycji osobowościowych
 • Autodiagnoza kompetencji
 • Czy masz predyspozycje do bycia skutecznym przedsiębiorcą?
 • Strategie działania według czterech typów osobowości
 • Potencjał, zagrożenia i pułapki w kontekście posiadanych cech dominującego typu osobowości
 • Kształtowanie własnego wizerunku – autoprezentacja
 • Narzędzia komunikacji werbalnej – aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, sztuka zadawania pytań
 • Narzędzia komunikacji niewerbalnej – postawa, głos, wizerunek
 • Asertywność w kontaktach prywatnych i biznesowych
 • Kreatywność – wychodzenie poza stereotypy, techniki twórczego myślenia
 • Automotywacja, afirmacja – metody budowania nastawienia
 • Zasady formułowania celów
 • Kształtowanie własnego potencjału przedsiębiorczości – praktyczne ćwiczenia