Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych i praw autorskich obejmuje definicje, zasady, oraz obowiązki Uczelni jako administratora danych. Omawia relacje Uczelni z partnerami w przetwarzaniu danych, metody zabezpieczenia danych papierowych i cyfrowych oraz zagadnienia praw autorskich w naukowo-dydaktycznej działalności Uczelni.

3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Informacje o szkoleniu:

 • Definicje, zasady ogólne, zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych
 • Obowiązki Uczelni jako administratora
 • Relacje Uczelni i ich partnerów w przetwarzaniu danych osobowych,
 • Powierzanie i udostępnianie danych
 • Metody i formy zabezpieczenia danych osobowych w formie papierowej i cyfrowej
 • Przetwarzanie danych osobowych w kluczowych procesach uczelni
 • Definicje, zasady ogólne, zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych
 • Treść prawa autorskiego oraz ograniczenie treści autorskich praw majątkowych
 • Zagadnienia prawne związane z działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni
 • Platformy e-learningowe z perspektywy praw autorskich
 • Ochrona prawa autorskiego, ochrona wizerunku i baz danych
 • Naruszenie praw autorskich – plagiat i autoplagiat

Zobacz również:

No Posts found