Wybierz datę:


Nie wybrano daty

Szkolenie 'Metody Poszukiwania Zatrudnienia’ trwa 3 dni i pomaga uczestnikom rozwijać kompetencje zawodowe, zarządzać sobą podczas poszukiwania pracy oraz pokonywać bariery na rynku pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę o różnych rodzajach kompetencji, tworzeniu planu poszukiwania pracy, pisaniu CV oraz wykorzystywaniu metod poszukiwania pracy, takich jak internet, bezpośredni kontakt z pracodawcami i agencje pośrednictwa pracy.

3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Najbliższe terminy:

 • SZKOLENIE ONLINE (ZDALNE)
  5 czerwca 2024
  18 godzin
  460

Informacje o szkoleniu:

 • Kompetencje i predyspozycje zawodowe – definicje i charakterystyka
  • Kompetencje miękkie i twarde
  • Kompetencje społeczne – istotne w pracy zespołowej
  • Kompetencje kluczowe – niezbędne elementy, podkreślające aktywność i zaangażowanie
  • Kompetencje zawodowe – test predyspozycji, certyfikaty, kompetencje zawodowe przyszłości
 • Pozycja poszukującego na rynku pracy
 • Elastyczność rynku pracy
 • Mobilność pracownika
 • Bariery na drodze do zatrudnienia
  • Bariery wewnętrzne (małe zaangażowanie, brak wiedzy, nieśmiałość, stres, nieumiejętna autoprezentacja, brak lub niedostateczne kwalifikacje)
  • Bariery zewnętrzne (jakość i liczba ofert pracy, wysokie wymagania pracodawców, konkurencja na rynku pracy, odległość od miejsca zatrudnienia, brak rzetelnych informacji o pracodawcach)
  • Pokonywanie barier – strategia i praktyka
 • Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
  • Plan poszukiwania pracy
  • Najlepsze pory składania ofert
  • Lista potencjalnych pracodawców
  • Gotowe wzory CV
  • Doszkalanie, kursy, aktywne poszukiwanie informacji
  • Pułapki w trakcie poszukiwania zatrudnienia
 • Metody poszukiwania pracy
  • wyszukiwanie ogłoszeń w internecie i prasie,
  • bezpośredni kontakt z pracodawcą,
  • pozyskiwanie informacji od znajomych i rodziny,
  • korzystanie z usług urzędów pracy i agencji pośrednictwa pracy.