Kurs 'Automotywacja i Zarządzanie Sobą w Czasie’, trwający 3 dni, oferuje praktyczne metody ustalania priorytetów, zarządzania czasem i emocjami. Naucz się technik automotywacyjnych, aby efektywnie wykorzystywać każdy dzień.

Czas trwania: 3 dni po 6 godzin (łącznie 18 h)

Informacje o szkoleniu:

 • Organizacja czasu pracy
 • Ustalanie priorytetów
 • Dostosowanie zadań do rytmu biologicznego
 • Organizacja miejsca pracy
 • Odpoczynek jako ważny element organizacji czasu
 • Techniki wspomagające: ABC, Pomodoro, Alpen i inne
 • Techniki motywacyjne i automotywacyjne
 • Elementy utrudniające organizację czasu pracy (prokrastynacja, „złodzieje czasu”, nieefektywny czas pracy)
 • W jaki sposób zarządzić emocjami
 • Czym jest energia umysłowa i jakie są jej źródła
 • Na czym polega bilans energii psychicznej oraz w jaki sposób wzmocnić mózg w intensywnej pracy.
 • Znaczenie automotywacji we własnym życiu
 • Znaczenie słów w destrukcyjnym i konstruktywnym podejściu do życia
 • Wzmocnienie poczucia własnej samoświadomości i motywacji do działania
 • Odkrycie swoich atutów i ich zastosowania w praktyce
 • Umiejętność pracy z automotywacją z innymi osobami
 • Rozwinięcie umiejętności analizy mocnych i słabych stron osób
 • Metoda odkrywania swojej automotywacji
 • Posługiwanie się technikami automotywacji i programowania umysłu
 • Wykorzystywanie wizualizacji w celu poprawy skuteczności działania
 • Wykorzystanie procesów afirmacyjnych do mobilizowania swoich sił
 • Przeformułowanie przekonań na własny temat
 • Budowanie własnego wizerunku na podstawie wiedzy o swojej unikalności i własnych talentach.